Daniëlle Schiet directeur Primair Onderwijs bij OCW

Daniëlle Schiet wordt met ingang van 1 maart 2022 directeur Primair Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De directie primair onderwijs is verantwoordelijk voor een toegankelijk en betaalbaar stelsel van primair onderwijs van hoog kwalitatief niveau. Hierbij is een goede samenwerking met docenten, ouders en scholen belangrijk, maar ook met gemeenten en andere departementen. Er ligt voor de komende periode een mooie opgave om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, de gelijke toegang tot kansen die het onderwijs biedt te bevorderen en te stimuleren dat er voldoende en voldoende goede leraren zijn om dit invulling te geven.

Inge Vossenaar, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs: ‘Met Danielle halen we een verbindende en enthousiaste persoon in huis, die met haar brede ervaring en haar ervaring vanuit de kinderopvang een goede bijdrage kan leveren aan de opgaven voor het primair onderwijs en een stevige relatie met onze maatschappelijke partners kan opbouwen.’

Daniëlle is sinds 7 mei 2018 raadsadviseur Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij het ministerie van AZ. Daarvoor was zij van september 2015 tot mei 2018 plaatsvervangend directeur Kinderopvang bij het ministerie van SZW.

Daniëlle studeerde Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.