Erik Joustra directeur Shared Service Center ICT bij BZK

Erik Joustra wordt met ingang van 1 maart 2022 directeur Shared Service Center ICT bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Erik Joustra is thans CIO en afdelingsmanager ICT bij de gemeente  Almere. Eerder was hij delivery director bij Tech Mahindra en verantwoordelijk directeur bij Ordina en Atos Origin.

SSC ICT is één van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Met haar ICT-diensten zorgt zij ervoor dat ruim 40.000 medewerkers van 7 ministeries hun werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen uitvoeren.

SSC ICT ondersteunt de medewerkers met een digitale werkomgeving op ieder apparaat, op ruim 50 locaties in Nederland én wereldwijd op al onze ambassades en consulaten. Daarnaast beheert en ontwikkelt SSC ICT een gevarieerd applicatielandschap, biedt ze ICT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voert ze jaarlijks honderden projecten uit.

Ronald Barendse, directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk tevens pDG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk: 'Ik ben blij met de komst van Erik. Hij is een ervaren, resultaatgedreven manager, met veel uithoudingsvermogen en energie, doorzettingsver­mogen en humor, waarbij hij de persoonlijke aandacht en belangen van het personeel niet uit het oog verliest. Erik is in staat om helder te maken wie waarvoor verantwoor­delijk is, daarbij te coachen, en tevens te sturen op de gewenste doorontwikkeling van het SSC ICT.'

Erik Joustra: 'Ik ben zeer vereerd dat ik sturing mag geven aan het SSC ICT. Een mooi onderdeel binnen de overheid met de dagelijkse ICT-ondersteuning van collega- ambtenaren. En tevens ook in het midden van verdere digitalisering van diezelfde overheid. Ik ga ervan uit dat mijn kennis en ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven in het verleden van toegevoegde waarde zal zijn op deze eervolle positie.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD in samenwer­king met bureau Interexcellent Executive Search. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.