Tim Jongbloed MT-lid Natuur bij portefeuille Natuur LNV

Tim Jongbloed wordt per 1 februari 2022 benoemd als MT-lid Natuur bij de portefeuille Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als MT-lid wordt hij verantwoordelijk voor de teams Natura 2000 en Natuurvergunningen.

Het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) richt zich op beleid met betrekking tot natuur en biodiversiteit, visserij en landelijk gebied. Speerpunten van het DG NVLG zijn opgavegericht- en gebiedsgericht werken.

Tim volgt Lyda den Hartog op die per 1 januari 2022 als waarnemend directeur Natuur is benoemd bij het DG NVLG van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lyda den Hartog: 'Ik ben heel blij met de benoeming van Tim. Tim heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij complexe materie aankan, zonder daarbij de mensen uit het oog te verliezen. Met de benoeming van Tim krijgt het MT NVLG er een energiek, creatief en betrokken MT-lid bij.'

Tim: 'De opgaven op het vlak van natuur, klimaat, water en bodem zijn een absolute voorwaarde om naar de toekomst te zorgen voor meer balans tussen mens, dier en omgeving in onze drukke delta. Daarvoor is zowel een fysieke als bestuurlijke verbouwing nodig. Die komen er via het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Omgevingswet. Ik vind het heerlijk om daar met elkaar richting aan te mogen geven.'

Tim werkt sinds 2015 als teamco├Ârdinator Natuurvergunningen bij DG NVLG. Hij studeerde Techniek & Maatschappij in Eindhoven.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.