Esther Cobussen MT-lid bij de programmadirectie Pandemische paraatheid Publieke Gezondheid bij VWS

Esther Cobussen wordt per 1 februari 2022 benoemd als MT-lid bij de programmadirectie Pandemische paraatheid Publieke Gezondheid bij VWS.

Samen met de gesprekspartners binnen en buiten VWS gaat Esther onder andere de beleidsagenda Pandemische paraatheid opstellen en vertalen naar een aanpak met concrete doelen en resultaten. Kern van deze agenda zal zijn het verbeteren van de paraatheid en het vergroten van ons aanpassingsvermogen om in de toekomst verschillende gezondheidscrises aan te kunnen.

Francine L’Ortye, kwartiermaker en beoogd programmadirecteur Pandemische Paraatheid: 'De politieke en maatschappelijke druk om zichtbare successen te boeken is hoog. De directie bevindt zich nu nog in de opstartfase met een klein team. Maar we gaan snel groeien en zullen in hoog tempo programmaresultaten moeten gaan neerzetten. Esther neemt naast leidinggevende ervaring ook ervaring in het bouwen aan programma’s mee en gaat zo een stevige bijdrage leveren. Zij komt op mij als zeer prettig en kundig over, ze laat zich niet snel van de wijs brengen en heeft plezier in het vormgeven van complexe beleidsopgaves die in het maatschappelijk middelpunt staan. Ik ben dan ook erg blij dat zij de programmadirectie komt versterken.'

Esther Cobussen: 'Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van deze nieuwe programmadirectie te werken aan de versterking van de pandemische paraatheid. Graag neem ik daarbij mijn eerdere ervaring mee met programma’s die volop in de politieke belangstelling stonden en snel tot resultaten moesten komen. Ik zie het als een uitdaging om niet alleen te leren van de pandemie waar we nu middenin zitten, maar een brede blik te bewaren om zo te komen tot een aanpak die ook effectief is bij mogelijke toekomstige pandemieën. Samen met de betrokkenen binnen VWS, veldpartijen en andere departementen ga ik mij hiervoor graag de komende jaren inzetten.'

Esther is sinds 2002 werkzaam bij OCW in verschillende leidinggevende functies. Sinds 2017 was zij plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de afdeling Beroepsonderwijs, Zorg en Onderwijsondersteuning en sinds 2020 is zij werkzaam als MT-lid Casuïstiek bij de Jeugdautoriteit. Esther studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en heeft naast de Interdepartementale Management Leergang (IML) diverse leiderschapstrainingen gedaan onder meer aan de Baak en ROI.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.