Tineke Bijl directeur concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing bij de Belastingdienst

Tineke Bijl wordt per 1 februari 2022 directeur van de concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing (cd IV&D) bij de Belastingdienst.

De concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor kaderstelling en tweedelijns control op het naleven van rijks- en departementale kaders op het gebied van Informatievoorziening en databeheersing, inclusief de beveiligingskaders die voortkomen uit de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / Wet politiegegevens (Wpg).

Tineke Bijl volgt Maarten Jonker op die per 1 september jl. de Belastingdienst heeft verlaten.

Janet Helder, plaatsvervangend Directeur-Generaal Belastingdienst: 'We zijn erg blij met de komst van Tineke als directeur van de concerndirectie IV&D bij de Belastingdienst. Zij gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de concerndirectie IV&D en de klussen waar de concerndirectie en de Belastingdienst als geheel voor staan. Haar aandacht zal sterk uitgaan naar de relatie met de vele betrokken partijen. Tineke heeft veel expertise op het terrein van informatievoorziening en databeheersing en heeft ruime leidinggevende ervaring, zowel in het private als het publieke domein. We wensen Tineke heel veel succes.'

Tineke Bijl: 'Ik vind het een mooie uitdaging om bij de Belastingdienst aan de slag te gaan. De Belastingdienst heeft een belangrijke opgave binnen onze samenleving. Ik zie ernaar uit om met de nieuwe collega’s daar een bijdrage aan te gaan leveren.'

Tineke Bijl is sinds 2018 hoofd van het CIO Office en plaatsvervangend CIO bij het UWV. Daarvoor was zij vier jaar Chief Procurement Officer (CPO), Head of Facility Management, en Head of Administration Office bij de Nationale-Nederlanden, NN-Group.

Daarvoor werkte zij als Hoofd Sourcing & Finance NN Benelux en had diverse leidinggevende posities bij Nationale-Nederlanden, ING en Capgemini binnen of op het raakvlak met ICT.

Tineke Bijl studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.