Erwin Verboom stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het RIVM

Erwin Verboom start op 1 maart 2022 als stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Erwin Verboom

Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM: ‘Het RIVM levert met wetenschappelijke kennis een bijdrage aan grote actuele opgaven, zoals op het terrein van stikstof en de covid-pandemie. Dit brengt talrijke personele - en organisatievraagstukken met zich mee die een beroep doen op de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Daarnaast bereidt het RIVM zich voor op de verhuizing naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. De stafeenheid OBP levert een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de gehele organisatie bij deze opgaven. Ik ben erg blij met de komst van Erwin naar het RIVM. Met zijn ervaring bij onder andere de Rabobank, is hij gewend met veel stakeholders rekening te houden. Hij zal op een verbindende en enthousiaste wijze samen met de RIVM’ers de organisatie verder ontwikkelen. We kijken uit naar zijn komst!’

Erwin Verboom: ‘In de afgelopen periode is gebleken hoe groot het maatschappelijk belang van het RIVM is. De stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel levert een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van het RIVM. In dat kader is er in de afgelopen periode heel veel werk verzet en is er veel van mens en organisatie gevraagd. Wat mij enorm aanspreekt is de ambitie om OBP en daarmee het RIVM weer een stap verder te brengen. Dat begint bij de mensen die uiteindelijk bepalend zijn voor de dienstverlening. Het lijkt mij mooi om samen met collega’s en alle belanghebbenden ‘mens en organisatie’ verder te ontwikkelen. Samen werken aan vakmanschap en een optimale dienstverlening in een steeds sneller veranderende omgeving’.

E. (Erwin) Verboom is momenteel werkzaam bij Transavia als projectmanager en heeft jaren bij de Rabobank-organisatie gewerkt. Hij was HR directeur bij Rabo Vastgoedgroep, als Executive Vice President HR verantwoordelijk voor HR beleidsontwikkeling en arbeidsvoorwaarden en als cao-onderhandelaar voor diverse cao’s. Erwin is tevens tijdelijk CHRO voor de gehele Rabobank geweest ten tijde van grote organisatorische en bestuurlijke veranderingen binnen de bank.

Erwin heeft een bedrijfskundige achtergrond en diverse nationale en internationale management leergangen gedaan.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het RIVM. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.