Bart Snels inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Bart Snels wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Bart Snels

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane onderzoekt mogelijke structurele risico’s die burgers en bedrijven lopen. Daarbij wordt gekeken naar het hele proces van de totstandkoming van wetten en regels tot de uitvoering. Het doel van de inspectie is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en het herwinnen van vertrouwen van burgers en medewerkers. De inspectie valt onder het ministerie van Financiën, maar is onafhankelijk. Ze bepaalt zelf hoe en welke onderzoeken ze doen, en alle rapporten van onderzoeken worden naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en staan op de eigen site. De inspectie besteedt haar budget naar eigen inzicht, gaat over haar eigen communicatie, en de werkplek is in de Hoftoren in plaats van het gebouw van het ministerie van Financiën.

'Bart Snels wordt de eerste inspecteur-generaal van de nieuwe inspectie. Er rust daarmee een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders', aldus Bas van den Dungen, secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de inspectie positie en inhoud gaat geven. Met zijn deskundigheid en brede onafhankelijke blik op de onderzoeksdomeinen en zijn ervaring in de Tweede Kamer als financieel woordvoerder verwacht ik dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versterking van het beleid en de uitvoering op het terrein belastingen, toeslagen en douane.'

Snels: 'Ik ben zeer gemotiveerd om vorm te gaan geven aan deze nieuwe inspectie die toezicht gaat houden op belastingzaken, toeslagen en douane. Het is belangrijk om dat te doen vanuit het perspectief van de samenleving. Dan kan de inspectie bijdragen aan betere uitvoering van beleid, waarbij de menselijke maat en voldoen aan rechtsstatelijke normen belangrijke uitgangspunten zijn. Zo wil ik meewerken aan een overheid waar de samenleving op kan vertrouwen.'

Dr. B. (Bart) Snels was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks. Eerder vervulde hij diverse functies, waaronder senior redacteur bij televisieprogramma Buitenhof, zelfstandig publicist en politiek-strategisch adviseur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Ook was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en docent economie aan de Universiteit Twente.

Bart Snels studeerde Algemene economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.