Michiel Boots kwartiermaker en beoogd directeur-generaal Economie en Digitalisering bij EZK

Michiel Boots start 1 maart 2022 als kwartiermaker en beoogd directeur-generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Michiel Boots

Het directoraat-generaal Economie en Digitalisering is gericht op het goed functioneren van de (digitale) economie en markten in Nederland. Het DG draagt bij aan de digitalisering van de economie en samenleving en goed functionerende markten. Markten die in belangrijke mate bijdragen aan economische groei, innovatie en de brede welvaart in Nederland. Daarnaast richt het DG zich op het adviseren en maken van analyses met betrekking tot het duurzame economisch groeivermogen en adviseert zij de onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds.

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van EZK: 'Michiel is op dit moment al Chief Economist bij het ministerie van EZK. Hij heeft veel ervaring op het terrein van het nieuwe directoraat-generaal Economie en Digitalisering. Ik heb er alle vertrouwen in dat Michiel dit organisatieonderdeel, met de uitbreiding met de directie Digitale Economie, tot een mooi DG zal smeden.'

Michiel Boots: 'Ik ben hier zeer vereerd mee. Economie en digitalisering raken ons allemaal, onze welvaart en die van toekomstige generaties. Op deze terreinen spelen er vele vraagstukken, die elk weer lastige en soms ingrijpende keuzes vergen. Ik zie ernaar uit om met deze opgaven komende jaren aan de slag te gaan.'

Mr. M.P. (Michiel) Boots is sinds mei 2019 Chief Economist, tevens directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij raadadviseur bij het Kabinet Minister President, ministerie van Algemene Zaken. Eerder vervulde hij diverse functies bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiƫn.

Michiel Boots studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en volgde een Master of Studies in Legal Research aan de University of Oxford.