Man-vrouw vertegenwoordiging ABD verbeterd

Vrouwen vervulden begin 2022 42 procent van alle functies van de Algemene Bestuursdienst (ABD), de managementfuncties schaal 15 en hoger van de rijksoverheid.

Het verbeteren van de man-vrouw vertegenwoordiging op topfuncties bij het rijk gaat daarmee gestaag door, nadat het percentage begin 2021 41 was, en in 2014 nog op 30 procent stond. Afgelopen maand kondigde het kabinet aan dat het stevig wil inzetten op meer vrouwen in de top van organisaties in de (semi)publieke sector. Om daarin zelf het goede voorbeeld te geven, is voor ministeries en hun uitvoeringsorganisaties de ambitie vastgesteld om binnen vijf jaar te komen tot 45-55 procent vrouwen in de (sub)top. 42 procent vrouwen bij de ABD is dus een goede stap, maar nog zeker niet de laatste.

Bureau ABD, dat als management development-organisatie voor de rijksoverheid de werving en selectie voor de hogere managementfuncties faciliteert, zorgt op diverse manieren dat meer vrouwen de top van de rijksoverheid bereiken: “We trekken niemand voor, want de beste kandidaat krijgt de functie,” aldus Marjolein Voslamber, directeur management-development bij Bureau ABD, “maar wij zorgen er voor dat zoveel mogelijk vrouwelijke kandidaten solliciteren, zodat dat talent niet verloren gaat. We benaderen vrouwelijke kandidaten, van binnen en buiten de Rijksoverheid, om te solliciteren, begeleiden managers in hun ontwikkeling, geven loopbaanadvies en besteden aandacht aan inclusief leiderschap in onze ontwikkelprogramma’s.”

Volgende maand verschijnt het Jaarverslag van de ABD, waarin deze cijfers terugkomen, net als veel andere cijfers en informatie die een goed beeld geven van de stand van zaken rond de ABD in 2021.