Mirjam Korse directeur Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Mirjam Korse start 18 april 2022 als directeur Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 1500 medewerkers werken met hart en ziel aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Rits de Boer, inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie: 'We zijn als directieteam ingenomen met de komst van Mirjam. Net als de andere directeuren, zal haar portefeuille de volle breedte van de inspectiemissie betreffen. Van bedrijven met gevaarlijke stoffen, het toezicht op grond van het besluit risico’s zware ongevallen, certificatie en markttoezicht tot arbeidsmarktfraude, schijnconstructies en bestaanszekerheid en sociale zekerheid. Mirjam haar ervaring en persoonlijkheid passen goed bij de kernwaarden open en eerlijk en constructief kritisch die wezenlijk zijn voor samenwerking binnen de inspectie en met externe stakeholders.'

Mirjam Korse: 'Met heel veel plezier start ik als directeur Toezicht. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van de inspectie een concrete bijdrage te leveren aan de missie van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen en de doorontwikkeling van de inspectie. Graag zet ik daar mijn kennis en ervaring, die ik heb opgedaan in verschillende uitvoeringsorganisaties, voor in.'

Ir. M.J. (Mirjam) Korse MTD vervult sinds november 2020 een tijdelijke functie als kwartiermaker/ plaatsvervangend directeur van twee divisies geneesmiddelentoelating en –bewaking bij het Agentschap College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Daarvoor was zij MT-lid en hoofd Stralingsbescherming en Crisismanagement bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Mirjam studeerde Industrieel Ontwerpen en Advanced Industrial Design Engineering aan de Technische Universiteit Delft.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de IG. Vacatures die BABD faciliteert worden breed bekend gemaakt en iedereen mag solliciteren.