Mirjam Zeevaart directeur Raad voor de Kinderbescherming bij JenV

Mirjam Zeevaart start op 16 mei 2022 als directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is de onafhankelijke organisatie op het gebied van rechtswaarborging bij ontwikkelingsbedreiging, strafadvisering en andere kwetsbare situaties bij minderjarigen. De RvdK combineert kennis van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en kennis rond pleegzorg en adoptie. De RvdK doet onderzoek naar bescherming, gezag en omgang, adoptie, straf en schoolverzuim en geeft advies aan de rechter. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt gewerkt vanuit gebiedsteams in de jeugdzorgregio’s, met landelijke aansturing. Het directieteam waarvan Mirjam lid wordt, geeft vorm aan de besturing en ontwikkeling van de RvdK.

Herke Elbers, algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming over de benoeming van de nieuwe directeur: 'Mirjam Zeevaart brengt relevante werkervaring en kennis mee uit de justitiële sector. Ze heeft daarbij een frisse kijk op zaken. Ze is een waardevolle aanvulling op ons directieteam. Ik kijk erg uit naar haar komst.'

Mirjam Zeevaart: 'Ik kijk ernaar uit om de collega's bij de Raad voor de Kinderbescherming te ontmoeten en inzicht te krijgen in hun kennis, expertise en uitdagingen. En ik ben blij om samen met hen en met de organisaties in de keten een bijdrage te mogen gaan leveren aan de veiligheid van kinderen in Nederland die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zodat ook zij de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Dat is geen gemakkelijke opgave met alle interne en externe uitdagingen, maar ik zet mijn ervaring graag in om gezamenlijk het verschil te maken, met het belang van het kind voorop.'

Mirjam werkt sinds 2017 bij de Nationale Politie. In haar huidige rol is ze plaatsvervangend Diensthoofd van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie bij de politie eenheid Amsterdam. Van 2015 tot 2017 werkte ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), onder andere als Operationeel manager bij de directie Asiel en Bescherming. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voor Mirjam geen onbekend terrein. Van 2009 tot 2015 werkte ze hier al bij de Directie Justitieel Jeugdbeleid, onder andere als Teamcoördinator aanpak kindermishandeling. Ze startte haar loopbaan bij de Justitiële Jeugdinrichting Rentray en bij de KLPD als criminaliteitsanalist. Ze studeerde Criminologie in Amsterdam.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.