Suzanne Kok directeur Algemene Economische Politiek bij EZK

Suzanne Kok wordt met ingang van 1 mei 2022 directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De directie AEP adviseert beleidsdirecties (zowel binnen als buiten EZK) vanuit economisch perspectief en is beleidsverantwoordelijk voor macro-economisch beleid, het Nationaal Groeifonds, brede welvaart. Daarnaast vervult AEP een sleutelrol bij beleid rond algemeen economische thema’s, zoals de coronasteunpakketten en het fiscale beleid binnen EZK.

Dr. S.J. (Suzanne) Kok is vanaf 2018 werkzaam als MT-lid bij AEP. Vanaf 2021 vervult zij de rol van plaatsvervangend directeur. Per 1 maart 2021 is zij waarnemend directeur AEP. Suzanne was eerder werkzaam bij het Centraal Planbureau en de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Suzanne Kok studeerde economie en geografie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Michiel Boots, directeur-generaal Economie en Digitalisering: 'In de drie jaar waarin ik met Suzanne samen werk, heb ik haar leren kennen als een voortreffelijke econoom, en een geweldig mensenmens. Suzanne heeft passie voor haar vak en voor haar team. Het is een groot plezier met Suzanne samen te werken; ik ben ervan overtuigd dat wij met haar een uitstekende directeur AEP zullen hebben.'

Suzanne Kok is enthousiast over haar nieuwe functie: 'Bij de directie AEP wordt met een enthousiast en hecht team gewerkt aan complexe economische opgaves zoals de transitie naar een meer duurzame economie. Ik voel me enorm vereerd dat ik hier als directeur aan bij mag dragen.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.