Mathilda Buijtendijk programmamanager en plaatsvervangend programmadirecteur Klimaatadaptatie en Water Internationaal bij IenW

Mathilda Buijtendijk start per 1 mei 2022 als programmamanager Klimaatadaptatie en Water Internationaal (KAWI). Zij wordt tevens plaatsvervangend programmadirecteur KAWI bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De programmadirectie KAWI is recent opgericht en valt onder de aansturing van de directeur-generaal Water en Bodem en de directeur-generaal Milieu en Internationaal.

KAWI zet zich in om wereldwijd acties te versnellen voor een klimaat- en waterweerbare samenleving. Daarmee draagt Nederland bij aan het Klimaatadaptatie doel van het Parijs-akkoord en aan de watergerelateerde duurzaamheidsdoelen van Agenda 2030. Als klimaatkwetsbaar land is het óók voor Nederland van groot belang om het eigen leer- en verdienvermogen op peil te houden.

KAWI werkt internationaal – samen met partners – aan de inzet van concrete activiteiten en acties die bijdragen aan de leidende Nederlandse rol op het terrein van klimaatadaptatie en internationaal waterbeleid. KAWI geeft invulling aan de IenW-ambitie om internationaal en nationaal te verbinden en acties voor een klimaat en waterweerbare samenleving internationaal te versnellen. Ook is de programmadirectie verantwoordelijk voor de verschillende internationale (water-) instrumenten. KAWI zet ze zich in om klimaatadaptie en duurzaam waterbeheer wereldwijd naar een hoger niveau te tillen en daarbij kansen voor Nederland te verzilveren.

Mathilda Buijtendijk werkt momenteel bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als kwartiermaker bij het programma Klimaatadaptatie en Water Internationaal. Na haar studie Internationaal recht aan de Universiteit Leiden werkte Mathilda bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Sinds haar overstap naar het ministerie van IenW werkt zij in het internationale water- en klimaatadaptatie speelveld. Eerst vanuit het Global Center on Adaptation en later als directeur van de Climate Adaptation Summit 2021.

Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem: 'Ik heb Mathilda tijdens haar rol van kwartiermaker leren kennen als een resultaatgedreven en tegelijk mensgerichte manager die actief verbinding zoekt met andere onderdelen van DGWB en daarbuiten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij zal bijdragen aan het succesvol realiseren van de doelen die we als IenW met KAWI nastreven en zie uit naar vervolg van de samenwerking.'

Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal vult aan: 'Ik ben erg blij met de benoeming van Mathilda. Zij heeft de afgelopen jaren haar sporen verdiend in de internationale klimaatadaptatie-arena, onder andere als projectdirecteur van de grote mondiale klimaatadaptatieconferentie in 2021. De afgelopen maanden heeft zij als kwartiermaker ons werk op het terrein van klimaatadaptatie en water internationaal bij elkaar helpen brengen zodat we intern en extern echt synergie kunnen bereiken. En bovenal heeft het team in haar een betrokken en bevlogen leidinggevende met oog voor de mensen.'

Henk Ovink, Watergezant Koninkrijk der Nederlanden: 'Mathilda is dé programmamanager en plaatsvervangend programmadirecteur die IenW, het KAWI-team en de Rijksoverheid zich maar kan wensen: met visie op de opgave van klimaatadaptatie en water internationaal, de ‘managerial skills’ nodig om van een hybride programma een effectieve organisatie te maken, met compassie voor de mensen en het netwerk, en met haar leiderschapscapaciteiten om de mensen, de Rijksoverheid en het netwerk met acties en impact te leiden naar succes. Ik wens haar en het hele team veel inspiratie en succes!'

Mathilda: 'Ik heb in de afgelopen jaren de internationale aandacht voor klimaatadaptatie zien toenemen en tegelijkertijd gemerkt hoe veel Nederland te bieden heeft aan andere landen. Zeker op het gebied van water- en klimaatadaptatie. In deze functie krijg ik de kans om samen met het team echt het verschil te gaan maken: in de politieke agenda, het bewustzijn over adaptatie, in de water- en klimaatweerbaarheid van andere landen en van Nederland. Internationaal samenwerken versterkt immers ook onze eigen innovatiekracht. Daar word ik enthousiast van. Ik ga me ervoor inzetten om dit enthousiasme te vertalen in resultaten.'

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, waarbij de organisatie Mathilda al als geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure door Bureau ABD en IenW, wordt zij per 1 mei 2022 benoemd.