Esmé ter Stege MT-lid Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij OCW

Esmé ter Stege wordt per 1 juni 2022 MT-lid Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Esmé ter Stege

De directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) maakt deel uit van het directoraat-generaal Primair en Voortgezet onderwijs. De directie zoekt oplossingen voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen ondersteuning nodig hebben binnen het onderwijs. De opgave is om de kansengelijkheid voor leerlingen te verbeteren en te zorgen dat onderwijs en zorg die leerlingen nodig hebben goed op elkaar aansluiten. Esmé gaat leiding geven aan het team Zorg en Onderwijsondersteuning en het team van Kansengelijkheid.

Directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning Martijn Sanders: ' Met Esmé versterken we ons MT met iemand met veel interdepartementale ervaring. Ze zorgt voor een goede balans binnen het MT. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze samen met haar teams en partijen in het veld de verbinding tussen onderwijs en zorg kan versterken en de kansengelijkheid kan bevorderen voor de leerlingen die dat nodig hebben.'

Esmé: ' De uitdagingen waar de directie voor staat zijn groot. Ik kijk er zeer naar uit om samen met de collega’s zowel verder te bouwen aan de mooie KO-organisatie als om de inhoudelijke thema’s verder te brengen de komende tijd.'

Esmé werkt sinds 2018 als plaatsvervangend afdelingshoofd Financiën & Verantwoording bij de directie Primair Onderwijs van OCW. Hiervoor was zij onder andere plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Begrotingszaken voor het directoraat-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Zij studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en daarvoor Journalistiek in Utrecht.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.