Christine Nijkamp directeur Asiel en Bescherming bij de Immigratie-Naturalisatiedienst bij JenV

Christine Nijkamp start op 1 juli 2022 als directeur Asiel en Bescherming bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Christine Nijkamp werkt sinds 2016 bij de Sociale Verzekeringsbank als directeur Dienstverlening Zorg en Welzijn. Eerder was zij werkzaam bij de Belastingdienst als plaatsvervangend directeur van de Centrale Administratie. Daarvoor was zij manager bij de Belastingtelefoon en manager Intensief Toezicht bij de Belastingdienst. Christine is opgeleid tot verpleegkundige en studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. De IND beoordeelt daarmee alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden.

Rhodia Maas, Directeur-Generaal van de IND over de benoeming van de nieuwe directeur: 'We zijn blij met de komst van Christine. Christine heeft veel ervaring in het leidinggeven aan organisaties waar het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen in het leven van mensen. Ze kan vanuit die ervaring veel toevoegen aan de ingewikkelde maatschappelijke opgave waar de IND als geheel en met name de directie Asiel en Bescherming voor staat.'

Christine Nijkamp: 'Het werk van de IND en in het bijzonder van de directie Asiel en Bescherming kan altijd rekenen op grote maatschappelijke en politieke belangstelling. Deze dynamische en complexe omgeving vereist dat de IND als organisatie wendbaar én betrouwbaar is. Tegelijkertijd is het werk van de IND inhoudelijk en betekenisvol met direct contact met de vreemdeling; het is met recht mensenwerk. In deze functie kan ik een bijdrage leveren aan een rechtvaardig en doelmatig toelatingsbeleid, met oog voor de menselijke maat en gericht op een veilig Nederland.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.