Marisa Gerards interim-directeur-generaal Beleid bij Defensie

Marisa Gerards wordt interim-directeur-generaal Beleid bij het ministerie van Defensie. De benoeming gaat in per 1 september 2022. Ze zal de functie in elk geval voor een jaar vervullen.

Marisa Gerards

Het directoraat-generaal Beleid (DGB) bestaat sinds 1 januari 2019. Het ontwikkelt visie, strategie en plannen voor Defensie. Het geeft richting aan en schept randvoorwaarden voor de krijgsmacht. DGB zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid op het gebied van onder meer: personeel, internationale en nationale samenwerking, materieel, vastgoed, duurzaamheid, informatietechnologie en veiligheid. De directeur-generaal heeft de ambtelijke leiding over het DGB en draagt zorg voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid.

Marisa Gerards is sinds 2018 de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO. Daarvoor was ze onder meer van 2014 tot 2018 ambassadeur in Zuid-Afrika en van 2011 – 2014 plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor vervulde zij verschillende directeursfuncties.

Onder bevordering tot luitenant-generaal wordt Elanor Boekholt-O’Sullivan per 1 juni 2022 benoemd tot plaatsvervangend DG Beleid. Op dit moment is Boekholt-O’Sullivan plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten. Eerder had zij het bevel over het Defensie Cyber Commando en was zij onder meer commandant van Vliegbasis Eindhoven.