Wouter Neuteboom afdelingshoofd Gegevens bij Belastingdienst

Op 1 april 2022 is Wouter Neuteboom benoemd als afdelingshoofd Gegevens bij het onderdeel Generieke Voorzieningen van de directie Informatievoorziening.

Gegevens staan aan de basis van de uitvoering van alle primaire taken van de Belastingdienst als uitvoeringsinstelling. Deze gegevens moeten op een adequate wijze worden ingewonnen en verstrekt. Daarbij moet worden voldaan aan alle wettelijke eisen op het gebied van vertrouwelijkheid, en zorgvuldigheid van het omgaan met gegevens. Het domein Gegevens is verantwoordelijk voor het ter beschikking krijgen van gegevens uit externe bronnen en het beschrijven van die gegevens in de vorm van inwin-modellen. Het domein Gegevens is ook verantwoordelijk voor het extern verstrekken en het interne hergebruik van gegevens over de grenzen van de verschillende ketens van de Belastingdienst.

Ir. W.J. (Wouter) Neuteboom is een academisch opgeleide en een zeer ervaren IV-professional met meer dan 25 jaar ervaring in zowel de private als publieke sector in de context van grootschalige en complexe IV-voorzieningen voor burgers en bedrijven. Hij heeft een uitgebreide ervaring met lijn-, project-, programma- en verandermanagement en het implementeren van en het werken met Agile methodieken. Wouter Neuteboom studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Wouter Neuteboom: 'Ik ben blij met de benoeming als afdelingshoofd Gegevens. Het afgelopen jaar heb ik deze functie waargenomen en gewerkt aan het samenvoegen van de drie afdelingen die samen de nieuwe afdeling Gegevens vormen, en de vernieuwing van het applicatielandschap en manier van omgaan met gegevens binnen de Belastingdienst. Ik kijk ernaar uit om met mijn team verder aan te werken.'

Hans Moonen directeur Generieke Voorzieningen: 'We zijn verheugd met de benoeming van Wouter in deze functie omdat de grote uitdaging waar de afdeling Gegevens voor staat, baat heeft bij een stabiele aansturing. Wouter heeft in zijn rol als waarnemer daar een belangrijke rol in gespeeld die hij nu kan continueren. Daarnaast hebben we met Wouter een zeer ervaren IT- manager die ook van toegevoegde waarde zal zijn op directie brede onderwerpen zoals bijvoorbeeld sourcing vraagstukken.'

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.