Wouter Smit afdelingshoofd Particulieren Eindhoven bij de Belastingdienst

Wouter Smit wordt per 1 mei 2022 benoemd tot afdelingshoofd Particulieren Eindhoven bij de Belastingdienst.

Wouter zal starten als afdelingshoofd voor de Directie Particulieren op het kantoor in Eindhoven, waar hij de verantwoordelijkheid krijgt voor een tiental teams, die zorg dragen voor de fiscale behandeling van Nederlandse en buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden. Naast het correct uitvoeren van beleid speelt hierbij het belang van de burger en oog voor de menselijke maat een belangrijke rol.

In zijn nieuwe functie zal Wouter intensief samenwerken met andere kantoorlocaties van de directie Particulieren en zal hij de samenvoeging van de processen Toezicht en Bezwaar verder implementeren. Drs. Wouter Smit is vanaf 1 juni 2021 waarnemend afdelingshoofd Particulieren in Eindhoven en heeft sindsdien vanuit zijn rol bijgedragen aan de gezamenlijke doelstellingen en veranderopgaven die er voor kantoor Eindhoven en de directie Particulieren lagen. Hiervoor was Wouter ruim 25 jaar werkzaam voor verschillende directies binnen de Belastingdienst. Ooit begonnen bij de Douane, waarna hij vervolgens voor Centrum voor Kennis en Communicatie, Concerndirectie Innovatie en Strategie en voor de directie Klantinteractie & -services meerdere managementfuncties heeft vervuld op het vlak van HR en verandervraagstukken.

Wouter is afgestudeerd in Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Verder heeft hij een post HBO Personeel en Organisatie en een postmaster Veranderkunde afgerond.

Wouter Smit: 'Er liggen voor de directie Particulieren uitdagingen genoeg, waar we ook in Eindhoven, in het huidige complexe speelveld, uitvoering aan geven. Zo zijn daar de thema’s ‘Trots op P’, ’Bouwen aan Vertrouwen’, ‘Toezicht aan de voorkant’, ‘ontwikkeling toezicht Bezwaar en Beroep (TBB)’, ‘Passend contact’, ‘instroom nieuwe medewerkers’. Ik ga daar graag, samen met mijn collega’s op de andere locaties, met veel energie mee aan de slag.'

Meike Smolenaars, Directeur Particulieren: 'Ik ben blij met de benoeming van Wouter omdat hij met zijn jarenlange managementervaring, zijn bekwaamheid in verandermanagement en zijn prettige, verbindende persoonlijkheid veel kan toevoegen binnen kantoor Eindhoven en de directie Particulieren, waaronder het centraal stellen van de burger. Zijn aanstelling zie ik dan ook als een mooie aanwinst voor het MT.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Directie van de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.