Tjalle Aarden afdelingshoofd Europese Aangelegenheden bij SZW

Tjalle Aarden start per direct als afdelingshoofd Europese Aangelegenheden bij de directie Internationale Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tjalle Aarden

De directie Internationale Zaken is ondergebracht bij het directoraat-generaal Werk en werkt voor en met alle organisatieonderdelen van het ministerie van SZW. De directie coördineert departementaal de Europese en internationale aspecten van het SZW-beleid en informeert en adviseert de ambtelijke en politieke leiding. Ook worden vanuit deze directie de Nederlandse standpunten uitgedragen over internationale aangelegenheden en worden onderhandelingen daarover in bilateraal en multilateraal verband gevoerd.

De directie bestaat uit twee afdelingen in Den Haag (Europese en Internationale Aangelegenheden) en een SZW-cluster bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. De afdeling Europese Aangelegenheden verbindt Europa en het departement en is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng op voor SZW relevante dossiers bij de EU en de Benelux.

Tjalle Aarden is momenteel plaatsvervangend afdelingshoofd bij de afdeling Europese Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor werkte hij als coördinerend beleidsmedewerker bij de afdeling Europese Unie, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen van het ministerie van Financiën. Eerder werkte hij als (senior) beleidsmedewerker bij datzelfde ministerie. Tjalle studeerde Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarvoor Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook heeft Tjalle het Management Talenten Programma van het ministerie van Financiën met veel plezier en goed gevolg doorlopen.

Wilm Geurts, directeur Internationale Zaken: 'De directie IZ en ikzelf zijn erg blij met de benoeming van Tjalle tot het nieuwe hoofd Europa bij IZ. Hij brengt ruime internationale ervaring, goede kennis van het SZW-domein en een mensgerichte stijl van leidinggeven mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Tjalle de verbinding tussen Europa en ons nationale beleid verder kunnen versterken!'

Tjalle Aarden: 'Bij de afdeling Europese Aangelegenheden werkt een enthousiast en samenwerkingsgericht team dat opereert op een beleidsterrein dat volop in beweging is. Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid krijgt een steeds prominentere plek in het Europese beleidsdebat. Ik kijk er erg naar uit om in de komende jaren met dit team, de verschillende directies binnen SZW en andere nationale en internationale partners, deze onderwerpen verder vorm te geven.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.