Reuring!Café met thema Publiek leiderschap

Op 31 mei 2022 vindt de honderdste editie van Reuring!Café plaats. Het thema dit keer is publiek leiderschap.

Publiek leiderschap moet worden getoond, juist in deze tijd van grote turbulentie. De maatschappij vraagt om publiek leiderschap, maar dat is niet makkelijk. Er doen zich veel ingewikkelde vraagstukken, lastige dilemma’s en onbegrijpelijke paradoxen voor. Zo moet de overheid niet geheimzinnig doen, maar geheimen kunnen desondanks wel zinnig zijn. Fouten kunnen natuurlijk gemaakt worden, maar owee als deze bij de overheid gemaakt worden. Publiek leiderschap is niet van één persoon, maar leiderschap is wel heel persoonlijk. Over deze opgaven gaan we het hebben in deze speciale Reuring!-editie. Hoe kan leiderschap getoond worden in onzekere tijden, en hoe om te gaan met de afrekencultuur, waar wij mee te maken hebben? Hoe kunnen wij samen werken in gedeeld leiderschap over organisatiegrenzen heen? Verschilt het leiderschap in de publieke sector van dat in de private sector? Hoe stimuleren we het tonen van leiderschap in de publieke sector?

Deze jubileumeditie wordt afgetrapt met een interview dat debatleider Mark Frequin zal voeren met minister-president Mark Rutte. Na dit interview wordt de avond vervolgd met een paneldiscussie met Toon Gerbrands, Hanne Buis, Jesse Segers en Marja van Bijsterveldt.

Lees meer en meld je aan.

Over Reuring!Café

Een Reuring!Café is een luchtige talkshow over serieuze zaken van, voor en door publieke professionals. Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’ de muziek. Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst, is de debatleider. De bezoekers van het Reuring!Café zijn publieke professionals die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid.