Chris ter Steege Stafhoofd Applicaties & Databases bij RIVM

Chris ter Steege zal met ingang van 1 juli 2022 benoemd worden tot Stafhoofd Applicaties & Databases bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De functie is onderdeel van het Management Team van de nieuw ingerichte IV organisatie, en verantwoordelijk voor de resultaten van de recent geformeerde stafeenheid Applicaties en Databases. Deze eenheid bestaat uit 4 afdelingen waar rond de 80 specialisten werken aan het beheren, onderhouden, ontwikkelen, realiseren en testen van maatwerkoplossingen en standaardproducten.

Chris ter Steege startte zijn loopbaan in 2010 als projectmedewerker bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar hij vervolgens nog diverse functies vervulde. Vanaf 2017 werkte hij als Project-, Programma- en Interimmanager aan opdrachten vanuit VWS Flex Pro. Sinds 2020 is Chris werkzaam als (interim) afdelingshoofd van verschillende afdelingen binnen de IV-organisatie van het RIVM. Chris studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit van Utrecht.

Rob de Haan, Directeur IV-organisatie / Chief Information Officer RIVM: “Ik ben blij om met Chris een nieuw lid aan het MT-IV te kunnen toevoegen. Chris zal met zijn ervaring en soms onconventionele blik de kracht van ons MT verder vergroten. Daarnaast zal zijn ervaring als verbinder zowel met de medewerkers als met de collega leidinggevenden belangrijk zijn voor de uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan.” 

Chris ter Steege: “Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan als stafhoofd om daarmee vanuit een meer strategisch perspectief bij te dragen aan de doelstellingen van de IV-organisatie, en daarmee aan die van het RIVM en onze andere opdrachtgevers. De effectiviteit in ons dagelijks optreden staat daarbij voor mij altijd centraal.” 

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het Ministerie van VWS.