Karin Hobbelen programmadirecteur Persoonsgebonden budget bij VWS

Karin Hobbelen start op 15 juli 2022 als programmadirecteur Persoonsgebonden budget bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Karin Hobbelen

Het instrument Persoonsgebonden budget (PGB) staat volop in de belangstelling. Het stelt mensen met een zorgvraag in staat om zorg, begeleiding of voorzieningen zelf te organiseren. VWS is stelselverantwoordelijk voor het PGB en de programmadirecteur staat aan de lat voor het verder brengen van de visie, de strategie en het beleid. Daarvoor is veel afstemming nodig met de vele belanghebbenden en moet draagvlak worden verworven. De directeur zorgt voor de dagelijkse aansturing van de programmadirectie en is daarnaast tevens opdrachtgever vanuit VWS richting opdrachtnemers bij de doorontwikkeling, de invoering en het beheer van een ICT-systeem, het PGB2.0.

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal: 'Karin is een vakkundige en daadkrachtige directeur. Ze heeft veel ervaring met complexe ketensturing en grote ICT-systemen. Ik heb er veel vertrouwen in dat zij met haar kwaliteiten het programma de komende jaren verder kan brengen.'

Karin Hobbelen: 'Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging, die voor mij begint bij de mensen voor wie het PGB bedoeld is. Ik geloof in de kracht en waarde van eigen regie, over wat iemand nodig heeft. Mijn ervaring bij beleid, uitvoering en ICT komen zeker van pas in deze functie. En de eerste gesprekken met de collega’s van de programmadirectie en belangenvereniging Per Saldo smaken naar meer!'

Ir. C.J.M. (Karin) Hobbelen is vanaf 2016 directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I), een Shared Service Organisatie van en voor het ministerie van VWS en voor het ministerie van OCW. Ze was vanaf 2012 divisiemanager Inspecties bij DICTU. Daarvoor vervulde ze verschillende managementfuncties, zowel bij beleid als in de uitvoering bij de ministeries van LNV en EZ. Karin studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed opengesteld en iedereen mag solliciteren.