Andrea Connell MT-lid Mondiaal directie Internationale Zaken bij VWS

Andrea Connell wordt met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot MT-lid Mondiaal bij de directie Internationale Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij vervult tevens de rol van plaatsvervangend directeur Internationale Zaken.

Andrea Connell

Het MT-lid Mondiaal geeft sturing aan de opgave van de directie Internationale Zaken. De focus ligt op wereldwijde volksgezondheidsvraagstukken en de bilaterale samenwerking met andere landen. Meer dan ooit heeft de COVID-19-crisis duidelijk gemaakt hoe groot de impact van internationale ontwikkelingen kan zijn op de volksgezondheidssituatie in Nederland. Maar ook welke belangrijke rol Nederland kan spelen in het versterken van de mondiale volksgezondheid. Opgaven zoals de totstandkoming van een wereldwijd verdrag voor pandemische paraatheid en de Global Health-strategie die dit kabinet tot stand wil brengen zijn voorbeelden van de grote vraagstukken die spelen.

Roland Driece, directeur Internationale Zaken: 'Andrea is een heel ervaren internationale manager. Gezien de overvolle internationale volksgezondheidsagenda, ben ik heel blij dat zij ons komt versterken.'

Andrea Connell: 'De pandemie heeft ons zowel de sterke als de kwetsbare aspecten van nationaal beleid en het mondiale gezondheidssysteem laten zien. Ik kijk er zeer naar uit om met de bevlogen collega’s van VWS via internationale samenwerking bij te dragen aan verbeteringen op de complexe en dynamische beleidsterreinen van het departement, zowel in Nederland als in het buitenland. Daarvoor zet ik graag mijn ervaring en netwerk in en zal ik actief de verbinding zoeken met relevante maatschappelijke partners en collega’s binnen en buiten het Rijk.'

Andrea werkt sinds 2015 als hoofd Internationale Zaken bij de Algemene Rekenkamer. Zij startte haar loopbaan bij decentrale overheden in het Verenigd Koninkrijk. In 1995 maakte ze de overstap naar Nederland en de International Union of Local Authorities (IULA). Ze bekleedde sindsdien diverse internationale leidinggevende- en beleidsfuncties. Andrea is meertalig, heeft een Masters in Public Administration (NSOB) en Europese Studies (Europa College Brugge en Warschau) en studeerde moderne talen (Duits & Frans) aan de Universiteit van Oxford.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.