Heidi Boussen directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering bij OCW

Heidi Boussen wordt met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering bij het directoraat-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Heidi Boussen

Feite Hofman, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie: 'De directie is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder hogescholen en universiteiten onderwijs kunnen geven aan ruim 800.000 studenten. Specifieke opgaven zijn het waarborgen van gelijke kansen in het hoger onderwijs en het herinvoeren van de basisbeurs. Ook vraagstukken als de sterke groei van internationale studenten en risico’s rond kennisveiligheid en cybersecurity staan hoog op de agenda. Dat is waarom we iemand zochten die enorm veel ervaring heeft met het ontwikkelen van beleid samen met professionals in de uitvoering. Heidi heeft in haar eerdere functies, op verschillende beleidsterreinen, laten zien dat zij een brug kan slaan tussen beleid en uitvoering. En dat is precies wat wij bij deze directie nodig hebben.'

Heidi Boussen: 'Ik vind het een ontzettend mooie uitdaging om samen met de medewerkers van de directie, alle stakeholders en actoren zoals DUO, universiteiten en hogescholen invulling te geven aan de opgaven uit het coalitieakkoord en aan de maatschappelijke opgave van goed toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig hoger onderwijs. Want dát kan echt een verschil maken voor de rest van je leven! Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de directie en met de vele professionals in het veld, te horen en zien waar zij trots op zijn, waar ze tegen aan lopen en waar we met elkaar het verschil kunnen maken.'

Drs. H.L.M. (Heidi) Boussen is sinds 1 augustus 2018 directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was Heidi waarnemend directeur OV en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was zij hoofd van de afdeling Aansturing NS en ProRail bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij begon haar loopbaan bij het toenmalige ministerie van Verkeer & Waterstaat. Heidi Boussen studeerde Communicatiewetenschap, met afstudeerrichting Nieuwe Communicatietechnologieën en Cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kan solliciteren.