Ariën Threels secretaris ministerraad bij AZ

Ariën Threels wordt per 1 september 2022 secretaris van de ministerraad bij het Kabinet Minister-President van het ministerie van Algemene Zaken. Zij volgt Marianne Hordijk op die met pensioen gaat.

Ariën Threels

Volgens de Grondwet vormen de ministers samen de (rijks)ministerraad. De ministerraad besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van het beleid. De ministerraad vergadert onder leiding van de minister-president, in principe één keer per week. De ministerraad wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris, een adjunct-secretaris en een secretariaat. Zij houden de agenda bij en stellen besluitenlijsten en notulen op. De secretaris geeft leiding aan het secretariaat ministerraad, bestaande uit drie medewerkers en circa zeven adjunct-secretarissen/adjunct-raadadviseurs en is verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van de ondersteunende en administratieve processen rondom de ministerraad.

Daarnaast is de secretaris de schakel tussen de minister-president, de leden van de ministerraad, de departementen, de griffies van de Eerste en Tweede Kamer, de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken. De secretaris adviseert over de combinatie van proces, inhoud en werkwijze en draagt bij aan professionele ordening en sociale cohesie binnen de ministerraad.

Gert Jan Buitendijk, secretaris-generaal ministerie Algemene Zaken: 'Ik ben heel blij met de komst van Ariën. De functie van secretaris van de ministerraad is uniek. Ariën neemt veel kennis en ervaring mee over hoe besluitvormingsprocessen werken in Den Haag die voor deze functie heel relevant zijn. Bovendien beschouw ik haar als een goede aanvulling op het team bij AZ.'

Ariën Threels: 'Het is een voorrecht om op zo’n unieke plek aan de slag te mogen gaan, in de machinekamer van de Haagse besluitvorming. Mijn kennis, ervaring en enthousiasme zet ik graag in om ervoor te zorgen dat de (rijks)ministerraad zo soepel en effectief mogelijk kan functioneren. Dat doe ik graag in verbinding met alle betrokkenen, binnen en buiten Den Haag. In het bijzonder kijk ik uit naar de samenwerking met het team van deskundige en betrokken collega’s bij AZ, om zo samen met hen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de minister-president en het kabinet in zijn geheel.'

Ariën Threels is op dit moment plaatsvervangend directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens secretaris van de ministerstaf aldaar. Ze was bij dit departement ook lange tijd coördinator (rijks)ministerraad en onderraden. Daarvoor werkte zij in diverse functies bij het Kabinet van de Koning/Kabinet der Koningin, laatstelijk als raadadviseur, en bij de directie Communicatie van het ministerie van Financiën. Ariën studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Algemene Zaken. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.