Judith Arends afdelingsmanager Centrum ter Bevordering van de Import bij RVO

Judith Arends is benoemd als afdelingsmanager Centrum ter Bevordering van de Import bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij start per 1 augustus 2022.

Judith Arends

Drs. J.L.M. (Judith) Arends is momenteel bij RVO MT-lid Nationale Programma’s, waar zij zich bezighoudt met duurzaamheidtransities in Nederland, waaronder die van de gebouwde omgeving en mobiliteit. Hiervoor werkte zij bij de VN, Buitenlandse Economische Betrekkingen en in verschillende functies op het gebied van private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Judith Arends studeerde Beleid en Bestuur in de Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook studeerde ze aan de universiteiten van Nantes en Montreal.

Directeur Internationale Programma’s Tjerk Opmeer: 'Ik ben heel blij dat Judith het Centrum ter Bevordering van de Import (CBI) als managing director komt versterken. Niet alleen omdat ze een  open en nieuwsgierige houding heeft maar ook omdat ze haar kennis en ervaring op het nationale en internationale vlak zal kunnen inzetten om de nieuwe strategie van het CBI verder te brengen. Waar nodig zal ze ook nieuwe verbindingen creëren. Binnen RVO en daarbuiten.‘

Judith Arends: 'De kracht van het CBI is om voor SME’s in ontwikkelingslanden een goede toegang tot afzetmarkten te creëren vanuit kennis en netwerken. Hiermee draagt CBI bij aan een duurzame economische groei in de landen. Dit jaar nu al 50 jaar, waarmee het centrum een unieke positie in de wereld inneemt met een team van professionals. Vanuit de nieuwe strategie 2021-2025 zal het de uitdaging zijn om in de veranderende wereld stelselmatig met lokale partijen te bouwen aan een nieuwe economie, duurzaam en inclusief. Ik zie ernaar uit om met het team en stakeholders die handschoen op te pakken. En uiteraard hoop ik dat ik daarbij de kennis die ik heb opgedaan bij de duurzaamheidstransities in Nederland in kan zetten op dit werkterrein.'

RVO is de publieke dienstverlener van het Rijk voor ondernemend Nederland. RVO werkt op vele manieren voor en met opdrachtgevers en ondernemers om onder andere innovatie, klimaat, internationaal en agrarisch ondernemen te verbeteren. De directie Internationale Programma’s faciliteert en stimuleert internationaal ondernemen en samenwerken en stimuleert een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. De overheid zet zich in om samen met bedrijven deze complexe markten te betreden door middel van positionering, economische diplomatie, faciliteren van contacten, ondersteunen van partnerships, het geven van informatie en advies. Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) verbindt al 50 jaar het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden aan de Europese markt en regionale markten. Daarmee levert CBI een bijdrage aan duurzame en inclusieve economische groei. Met een breed palet aan diensten op het gebied van capaciteitsopbouw en kennisoverdracht worden de principes van marktwerking gekoppeld aan ontwikkelingssamenwerking.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en RVO. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.