Karen van Oudenhoven-van der Zee directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Karen van Oudenhoven-van der Zee wordt directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau bij het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

Karen van Oudenhoven-van der Zee

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Het SCP richt zich daarbij op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die nu en de komende jaren in Nederland spelen, waaronder de diversiteit van onze samenleving, representatie en vertrouwen en participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid. Dat doet het SCP vanuit het perspectief van burgers en met het doel impact te hebben met zijn onderzoeken in beleid en door aan te sluiten bij de kennisbehoefte van beleidsmakers.

'We zijn zeer enthousiast dat Karen deze functie van een zo een belangrijk instituut gaat vervullen', Marcelis Boereboom, secretaris-generaal VWS, 'Karen combineert gedegen wetenschappelijke kennis en vaardigheden met de nodige leidinggevende kwaliteiten. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Met de benoeming van Karen krijgt het SCP de eerste vrouwelijke directeur in haar geschiedenis.'

Karen van Oudenhoven: 'Het is altijd mijn passie geweest om vanuit wetenschap bij te dragen aan maatschappelijke veerkracht. Er gebeurt veel in de samenleving: de klimaatcrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne, die ook bij ons voelbaar is. Kennis kan helpen om beleidskeuzes te maken die voorkomen dat mensen buitengesloten worden of de sociale ongelijkheid toeneemt. Kennis kan bijdragen aan een beleidsinsteek waardoor burgers zich gehoord voelen door de overheid. Het SCP levert deze kennis. Het is voor mij dan ook een groot voorrecht om deze prachtige rol te mogen vervullen en echt impact te kunnen hebben op het welzijn van mensen.'

Prof. dr. K.I. (Karen) van Oudenhoven-van der Zee was de afgelopen jaren werkzaam als conrector en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze combineerde deze functies met een leerstoel Interculturele Competentie. Eerder bekleedde zij functies als decaan aan de Universiteit Twente en als directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Karen van Oudenhoven-van der Zee studeerde Psychologie, met de specialisaties Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze promoveerde op onderzoek naar verwerking van chronische ziekte en kwaliteit van leven, eveneens aan de RUG.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.