Titus Livius directeur Concernstaf en Strategie bij de gemeente Rotterdam

Titus Livius wordt per 1 juni 2022 directeur Concernstaf en Strategie bij de gemeente Rotterdam. Deze directie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, de concerndirectie en de gemeentesecretaris over beleid, uitvoering en strategie.

Titus Livius

Drs. T. (Titus) Livius MPA is momenteel directeur waterveiligheid, klimaatadaptatie en bestuur en plaatsvervangend directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.