Lotte van Basten Batenburg, Jelle van Oosterom en Lidia Palm-van Heest MT-leden Programma Omgeving Luchthaven Schiphol bij IenW

Lotte van Basten Batenburg, Jelle van Oosterom en Lidia Palm-van Heest zijn per 1 juni 2022 nieuwe MT-leden bij Programma Omgeving Luchthaven Schiphol bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bestaat uit de Directie Luchtvaart, de Directie Maritieme Zaken, het Programma Luchtruimherziening en de Programmadirectie Omgeving Luchthaven Schiphol. Het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol is opgericht om de complexe opgaven van Schiphol en in het gebied rond de luchthaven met elkaar in samenhang te brengen, en daar besluitvorming op te organiseren. Dit betreft met name vraagstukken rond stikstof, geluidshinder en leefomgevingskwaliteit van het gebied rond de luchthaven, in combinatie met andere grote nationale opgaven in de regio. Het programma wordt aangestuurd door twee programmadirecteuren. Het programmateam is in opbouw. Aan de programmadirectie worden per 1 juni 2022 drie MT-leden toegevoegd.

L.A.E. (Lotte) van Basten Batenburg MA werkt momenteel bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als kwartiermaker coördinator besluitvorming Programma Schiphol (i.o.). Lotte behaalde haar Master in American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en startte haar loopbaan als projectmanager bij Prime Oncology en later bij de VVD waar ze vervolgens ook als beleidsmedewerker werkte. In 2012 werd ze bestuursadviseur van een van de wethouders van de Gemeente Den Haag gevolgd door een overstap naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als politiek adviseur van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lotte is daarnaast actief als raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Den Haag.

Lotte over haar benoeming: “Van geluidsoverlast en problemen met stikstof tot het volle energienet en de woningbouwopgave: rond Schiphol komen veel grote uitdagingen samen. Dat lijken vanuit Den Haag soms abstracte dossiers. Maar voor de mensen die wonen in de omgeving van de luchthaven zijn het dagelijkse zorgen. Er wordt door veel collega’s al volop gewerkt om tot een oplossing te komen waar mensen in de omgeving echt iets aan hebben. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om daar als MT-lid een bijdrage aan te blijven leveren.”

Mr. J.B. (Jelle) van Oosterom werkt momenteel bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu als plaatsvervangend projectdirecteur Schiphol. Jelle behaalde zijn Master Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden en een master aan de Academie voor Wetgeving. Hij startte zijn loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken waarna hij de overstap maakte naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de rol van programmamanager hoogfrequent spoorvervoer en plaatsvervangend afdelingshoofd Rijksinfrastructuur.

Jelle over zijn benoeming: “Luchtvaart is een razend interessant beleidsterrein. Er ligt een grote opgave om de publieke belangen meer in balans te brengen en zeker op het gebied van de leefomgeving rond Schiphol moeten stappen gezet worden. Ik heb er veel zin in om daar samen met het nieuwe team mee aan de slag te gaan.”

Mr.drs. C.D. (Lidia) Palm-van Heest werkt sinds begin van dit jaar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu als MT-lid en plaatsvervangend directeur bij de Programmadirectie Covid-19. Na haar studie Staats- en bestuursrecht en Internationaal recht en haar studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam startte Lidia als senior jurist Spoor en Weg bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tevens was zij werkzaam als MT-lid bij de programmadirectie Eenvoudig Beter bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarna bij RoyalHaskoning DHV als Associate Director Management & Legal Consultants.

Lidia over haar benoeming: “Ik kijk er enorm naar uit om als MT-lid bij het programma Schiphol aan de slag te gaan! En zo een bijdrage te leveren aan dit voor Nederland zo belangrijke gebied waarin luchtvaart als economische motor samen moet komen met een goede leefomgevingskwaliteit voor de omwonenden. Ik zet me daar graag voor in en heb er zin in om alle nieuwe collega’s te ontmoeten."

Programmadirecteuren Heleen Groot en Jeroen van Bergenhenegouwen zijn blij met deze benoemingen: “Met Lotte, Jelle en Lidia krijgen we drie MT leden die verschillende ervaringen en competenties meebrengen, en daarmee complementair aan elkaar en aan ons zijn. Lotte heeft als voormalig politiek assistent en huidig raadslid in Den Haag een geweldige politieke antenne en kennis van hoe je tot politieke en bestuurlijke besluiten komt. Dat is op dit dossier van grote waarde. Jelle is een scherpe en snelle analist, met veel kennis van het luchtvaartdossier. Hij is als jurist goed bekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden in dit dossier. Lidia is een ervaren MT-lid in programma’s. Ze heeft verstand van wat er nodig is om samenhangende resultaten te behalen, en brengt daarnaast zeer nuttige kennis van het omgevingsrecht in, inclusief een actueel netwerk op dat terrein. En los van de inhoudelijke kennis en kunde zijn het alle drie bovenal energieke, resultaatgerichte en warme collega’s, die het leuk vinden om samen met hun teams en met ons dit programma tot een succes te maken.”

Deze vacatures zijn ontstaan in verband met de vormgeving van de nieuwe Programmadirectie Omgeving Luchthaven Schiphol. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.