Heleen Bisschoff-Moonen directeur Particulieren bij de Belastingdienst bij Financiën

Op 1 juni 2022 start Heleen Bisschoff-Moonen als directeur Particulieren bij de directie Particulieren van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Mr. J.B.M.H. Bisschoff-Moonen (Heleen) heeft in verschillende functies bij verschillende onderdelen van de Belastingdienst, Ministerie van Financiën gewerkt. Van 2013 tot 2014 was zij werkzaam bij het cluster Uitvoeringsbeleid van het DG Belastingdienst. Van 2014 tot 2017 was Heleen plaatsvervangend directeur PDB/Kantoor Buitenland en van 2017 tot 2021 was zij Ketenmanager Inkomensheffingen. Vanaf 2022 is Heleen werkzaam als waarnemend directeur Particulieren.

Heleen studeerde cum laude af in fiscaal recht met als specialisatie Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Universiteit van Maastricht. Zij is sinds 2005 aan deze universiteit verbonden als docent formeel belastingrecht.

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie.

Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. De directie Particulieren is ook verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Heleen: "Ik ben al een aantal jaren verbonden aan de directie Particulieren en zie er erg naar uit om mijn kennis en ervaring verder in te kunnen zetten vanuit deze nieuwe functie. De directie Particulieren is een dynamische omgeving en we staan voor een forse opgave maar gezamenlijk werken wij aan onze strategische doelstellingen en dragen zo, samen met onze partners binnen en buiten de Belastingdienst bij aan herstel van vertrouwen in de overheid."

Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren: "Ik ben erg blij dat Heleen met haar ruime kennis van en ervaring met het werk van de Belastingdienst haar bijdrage aan de uitdagingen van de directie Particulieren gaat geven. Zij is een vakvrouw en draagt het werk in alle facetten een warm hart toe."

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is Heleen het ook geworden.