Roland van Spengen regiodirecteur MKB Utrecht bij de Belastingdienst bij Financiën

Roland van Spengen start op 1 september 2022 als regiodirecteur MKB Utrecht, bij de Belastingdienst.

De regiodirecteur MKB Utrecht geeft samen met een collega regiodirecteur leiding aan 22 teamleiders en 7 vaktechnische coördinatoren. Er werken ruim 550 medewerkers bij MKB Utrecht. Naast de aansturing van MKB Utrecht heeft de regiodirecteur de verantwoordelijkheid voor een aantal landelijke taken. Een sterke maatschappelijke, externe oriëntatie en duidelijke visie op (eigen) leiderschap is nodig voor de opgaven die er liggen.

Roland van Spengen MSc EMC is op dit moment manager en portefeuillehouder bij MKB Rotterdam. Eerder werkte Roland langere tijd bij Aegon en vanaf 2014 in verschillende (senior) management functies. Roland studeerde Bedrijfskunde in Amsterdam en volgde van 2017 tot 2019 een Executive Master in Change (INSEAD, Frankrijk).

Roland: “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan in mijn nieuwe rol. Als eerste kijk ik uit naar de kennismakingen met mijn nieuwe collega’s. Onze maatschappij vraagt vandaag de dag veel flexibiliteit van organisaties. Het inleven in de ander en in verbinding staan met onze samenleving helpen ons te anticiperen hierop en stellen ons in staat de maatschappelijke rol goed uit te voeren. Ik geloof in de kracht van het geven van vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Mijn ervaringen vanuit het bedrijfsleven sluiten hier goed bij aan.”

Marjan Willemsen, Directeur MKB: “Voor Roland staan de ondernemer, fiscaal dienstverlener en medewerker centraal. Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven heeft hij in korte tijd de Belastingdienst leren kennen. Zijn kracht zit op samenbindend leiderschap, organisatiegericht aansturen en veranderen. Hij is evenwichtig, ambitieus, gaat uit van vertrouwen en zal hiermee gaan bijdragen aan de belangrijke opgaven van MKB."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.