Maartje Plattel Directeur Financieel Economische Zaken bij OCW

Maartje Plattel wordt met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De directie FEZ is verantwoordelijk voor het departementale begrotings- en verantwoordingsproces van OCW en bewaakt de uitkomst daarvan. De directie houdt zich bezig met de vormgeving van de interne planning- en controlcyclus en is verantwoordelijk voor de financiële administratie van het ministerie van OCW. FEZ heeft eveneens taken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen en ontwikkelt beleid op het terrein van arbeidszaken. Vanuit hun financiële expertise ondersteunen de collega’s van FEZ het ministerie dagelijks bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering.

Drs. M.M. (Maartje) Plattel is sinds 2018 afdelingshoofd Financiën en verantwoording primair en voortgezet onderwijs bij OCW. Daarvoor was zij project, -en programmaleider, interimmanager en plaatsvervangend afdelingshoofd projectenpool van OCW. Hiervoor heeft zij als interim teamleider Bureau Innovatie en Kwaliteit voor de Rechtbank Den Haag gewerkt en als senior/coördinerend beleidsmedewerker bij de Directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van OCW.

Maartje is haar loopbaan als Rijkstrainee begonnen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Ze studeerde Interfacultair Internationale Organisaties/Internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maartje neemt deel aan het Kandidatenprogramma van de ABD.

Marjan Hammersma, secretaris-generaal: "Maartje heeft veel kennis op de beleidsterreinen van OCW en door haar periode in onze projectenpool ervaring met het vanuit verschillende en ook originele invalshoeken kijken naar de vraagstukken van het ministerie. In haar laatste baan heeft zij deze brede bagage aangevuld met specifieke financiële deskundigheid. Maartje is doortastend, op samenwerking gericht en heeft een goed oog voor wat mensen nodig hebben om te kunnen floreren in hun werk. Ik ben daarom heel blij dat zij haar kennis en kunde voor OCW blijft inzetten."

Maartje Plattel: "Ik kijk er ontzettend naar uit om vanuit de financiële functie met en voor alle onderdelen van OCW te mogen werken. Bij FEZ komen beleid, financiën en uitvoering bij elkaar. Juist in de verbinding daartussen liggen de komende jaren veel uitdagingen. Die ga ik graag aan met de gedreven professionals die bij FEZ werken en de partners om ons heen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kan solliciteren.