Tim Roskam lid eenheidsleiding en transitie Landelijke Eenheid van de Politie

Tim Roskam is sinds medio mei 2022 lid van de eenheidsleiding en tevens hoofd Operatiën van de Landelijke Eenheid bij de Politie. Hij gaat de transitie binnen de Landelijke Eenheidleiden, op basis van onder andere de aanbevelingen van de commissie Schneiders.

Tim Roskam

De laatste drie jaar was Tim aan het werk als bouwmeester vanuit het PiB-gedachtegoed. In deze rol nam hij een plek in ‘midden tussen’ het korps, de vakorganisaties, de medezeggenschap en het ministerie. Vóór zijn rol als bouwmeester was hij onder meer sectorhoofd binnen de Dienst HRM, Liaison HR bij de vorming van de Eenheid Oost-Nederland, Basisteamchef in de Achterhoek en adviseur bij het Nederlands Politie Instituut.

Tim Roskam studeerde Juridische Bedrijfswetenschappen, volgde diverse opleidingen op het gebied van organisatieontwikkeling en politieleiderschap en Politiekunde niveau 5 aan de Politieacademie.