Bianca Rouwenhorst directeur Informatiebeleid, tevens CIO, bij VWS

Bianca Rouwenhorst wordt is 1 juni 2022 directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt Ron Roozendaal op, die per 1 mei de overstap maakte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar is hij kwartiermaker Digitale Samenleving.

Bianca Rouwenhorst

B.V. (Bianca) Rouwenhorst MSc was vanaf oktober 2020 al duo-directeur bij de directie Informatiebeleid. Zij combineerde deze rol met de functie van programmadirecteur Persoonsgebonden budget, waar ze in 2017 mee begon. Daarvoor was zij kwartiermaker Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en plaatsvervangend directeur Digitale overheid.

Bianca behaalde een Master of Science in Management & Innovation (2010-2011) bij Pro Education, waar zij eerst in 2007-2008 de post-HBO Organisatieontwikkeling & Veranderkunde heeft gevolgd. In 1992 heeft zij haar HBO Bedrijfskunde afgerond.

Bianca: 'Ik vind het een enorme uitdaging om aan de slag te gaan met de informatievoorziening in de Zorg. De noodzaak en ook de ambitie om hier samen met elkaar stappen in te zetten is groot en heb ik heel veel zin in.'

De directie Informatiebeleid stelt informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering op het gebied van informatievoorziening in de Zorg. Bianca gaat aan de slag met het goed op de kaart krijgen van de digitalisering/informatisering van het zorgdomein en het departement. Zij staat een cultuur voor waarin collegialiteit, aandacht voor ontwikkeling van alle medewerkers, ruimte voor verschillende perspectieven en resultaatgerichtheid een plaats hebben. Zij zet zich in om de samenhang van de directie nog meer tot ontwikkeling te brengen in relatie tot VWS, het Zorgveld en de rijksbrede opgaven.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.