Paul Landsmeer manager CTO Office directie Informatievoorziening bij de Belastingdienst

Paul Landsmeer is per 1 juni 2022 manager CTO Office binnen de directie Informatievoorzieningvan de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Paul Landsmeer

De CTO is verantwoordelijk voor een optimale en effectieve inzet van (nieuwe) technologie binnen de Belastingdienst en voert daarop regie. Namens de CTO ziet het CTO Office toe op een optimale en effectieve inzet van technologie, geeft daaraan richting en monitort een juiste uitvoering.

De manager CTO Office is als afdelingshoofd lid van het management team CTOO en heeft als specifieke opdracht om, door strategische en tactische sturing, de beschikbaarheid respectievelijk beveiliging, continuïteit en vertrouwelijkheid van ICT middelen en diensten van de Belastingdienst te optimaliseren en/of maximaliseren.

Jan Polkerman, CTO Belastingdienst: 'Met de benoeming van Paul zetten we een belangrijke stap in het nog jonge CTO Office. De brede ervaring die Paul uit zijn vorige werkkringen meebrengt gaan een waardevolle bijdrage leveren aan een verdere ontwikkeling van de werkgebieden security, business continuity, privacy en supplier management. Samen met de andere collega's binnen het CTO Office team bouwen we daarmee aan een goed ICT landschap voor de beste Belastingdienst voor Nederland.'

Paul Landsmeer: 'Het is een groot voorrecht om deel uit te mogen maken van het management team van het CTO Office en een evenzo grote verantwoordelijkheid. Technologie speelt een sleutelrol binnen de Belastingdienst; voor haar dienstverlening en taakuitvoering is technologie van strategisch en bedrijfskritisch belang. Als manager CTO Office sta ik samen met de rest van het team voor de belangrijke uitdaging deze hoeksteen te verbeteren en vooruit te brengen.'

Mr. P. (Paul) Landsmeer studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Voordat hij 2019 bij de Belastingdienst in dienst trad als strategisch adviseur werkte Paul ruim twee decennia voor diverse marktleiders in de ICT sector. Hij deed dat in diverse rollen, laatstelijk binnen commercieel management. Paul Landsmeer was sinds 2021 waarnemend manager CTO Office. Uit dien hoofde was hij ook lid van het management team CTOO.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst (ABD). De werving en selectie voor deze benoeming zijn gedaan door Bureau ABD en de directie IV van de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en sollicitatie staat voor iedereen open.