Hanneke Schipper-Spanninga interim-directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij BZK

Hanneke Schipper-Spanninga vervult vanaf 13 juni 2022 op interimbasis de functie van directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties. Hanneke zal deze interimrol tot aan het eind van dit jaar vervullen, waarna zij staatsraad wordt bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hanneke Schipper-Spanninga

Mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga was tot 13 juni directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van BZK. Daarvoor was zij onder andere directeur Rechtsbestel en directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en secretaris-directeur van de Kiesraad.

Met ingang van 13 juni 2022 neemt Marleen Jongeneel-Van Amerongen de functie van directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving waar. Marleen is thans hoofd van de afdeling Staatsinrichting en Bestuur en tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving bij BZK.