Ilse van Overveld directeur Communicatie bij BZK

Ilse van Overveld wordt met ingang van 22 augustus 2022 directeur Communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ilse van Overveld

E.M.H.J. (Ilse) van Overveld is op dit moment hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid bij het ministerie van Algemene Zaken, waar zij in 2016 is gestart als woordvoerder van de minister-president. Van 2002 tot 2016 werkte zij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in diverse functies, waaronder hoofd Corporate communicatie en publieksdiplomatie en hoofd Communicatie voor de Nederlandse ambassade in Washington DC.

De directeur communicatie heeft een moderne visie op het communicatievak, het werken aan herstel van vertrouwen in de overheid en aan het bouwen van robuuste corporate communicatie.

Mark de Boer, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 'Met Ilse hebben we een ervaren communicatieprofessional binnengehaald met de politieke en corporate ervaring die we nu nodig hebben. Ilse is verbindend en creatief en heeft de passie om een bijdrage te leveren aan het versterken van het vertrouwen in de overheid. Ik kijk uit naar de samenwerking om de nieuw ge-vormde directie Communicatie verder te richten op de verschillende beleidsinhoudelijke onderwerpen.'

Ilse van Overveld: ’Naast de politiek-bestuurlijke dynamiek rond de dagelijkse actualiteit kijk ik er enorm naar uit om samen met de professionals van de directie Communicatie, Beleid en Stakeholders de langetermijnambities van het kabinet en het departement te helpen realiseren. Of het nu gaat om de bescherming van de democratische rechtsstaat, een overheid waar mensen op kunnen vertrouwen, het bouwen van voldoende woningen of het in goede banen leiden van de digitale transitie, communicatie draagt bij aan het ontwikkelen, implementeren en toelichten van maatschappelijk gedragen beleid. Een uitdaging waar ik mijn kennis en ervaring graag voor inzet.’

Ilse studeerde Politicologie  aan de Universiteit Leiden. Zij neemt deel aan het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.