Marisa Dijkstra MT-lid Opsporing bij de NVWA

Marisa Dijkstra start op 15 augustus 2022 als MT-lid Opsporing bij de directie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Marisa volgt Sjaak Kant op die met pensioen gaat.

Marisa Dijkstra is sinds 2015 werkzaam bij het kerndepartement van het ministerie van LNV en de voorganger EZ. Zij was daar laatstelijk waarnemend directeur BPZ en MT-lid directie Bestuurlijke en Politieke Zaken en verantwoordelijk voor het team bestuurlijke advisering met onder andere bestuursadviseurs, concernstrategie, organisatieontwikkeling en eigenaarsadvisering.

Marisa Dijkstra studeerde Nederlands recht; Afstudeerrichtingen Criminologie, Strafrecht & Internationaal recht aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Roel Stevens, Directeur Inlichtingen- en Opsporingsdienst NVWA: "Ik heb Marisa leren kennen als een doortastende, gemotiveerde en veelzijdige persoon. Zij spreekt de taal van de rechercheurs, de toezichthouders, het OM, de ambtelijke top en de bewindslieden. Dat is van grote waarde bij de opgave van de NVWA en daarbinnen van de IOD om met opsporing van strafbare feiten effect en impact te bereiken op de publieke belangen waar we voor staan. Ik zie uit naar het moment waarop Marisa ons komt versterken."

Marisa Dijkstra is enthousiast over haar nieuwe functie: “De NVWA is een mooie organisatie met een belangrijke en diverse opgave. Het werk van de NVWA draagt elke dag weer bij aan de veiligheid van het voedsel op ons bord, de producten die we gebruiken, het welzijn van dieren en de natuur waarin we leven. De mensen van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst hebben daarbij een bijzondere taak in de bestrijding van zware criminaliteit op het terrein van de NVWA, bijvoorbeeld door het georganiseerde karakter, de grote negatieve impact of aantasting van de rechtsorde. Het is een vakgebied dat ook sterk in ontwikkeling is en een multidisciplinair karakter heeft. Het strafrecht is altijd al mijn eerste liefde geweest. De IOD en ik zijn ook al oude bekenden. In deze functie van afdelingshoofd opsporing komt dit perfect samen met mijn ervaring opgedaan bij het kerndepartement en als leidinggevende. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om mijn bijdrage aan de NVWA-IOD te mogen leveren en de rechercheurs van de IOD en de partners bij toezicht, Openbaar Ministerie en politie (opnieuw) te leren kennen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van EZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.