Simone de Bakker plaatsvervangend programmadirecteur Pensioenen/MT-lid Programmadirectie Pensioenen bij SZW

Simone de Bakker start op 15 juni 2022 als plaatsvervangend programmadirecteur Pensioenen/MT-lid Programmadirectie Pensioenen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tijdelijke programmadirectie Pensioenen is onlangs nieuw gevormd uit de bestaande afdeling Pensioenbeleid met de specifieke opdracht om de herziening van het pensioenstelsel te realiseren. Vanwege de nauwe samenhang tussen de pensioenonderwerpen worden ook de overige onderdelen van het pensioendossier toevertrouwd aan de programmadirectie. De programmadirectie is organisatorisch ondergebracht bij de directie Arbeidsverhoudingen (AV) en vormt onderdeel van het directoraat-generaal Werk.

Simone de Bakker is momenteel al werkzaam binnen de programmadirectie Pensioenen als waarnemend MT-lid Pensioenen bij het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In voorgaande jaren was Simone onder andere plaatsvervangend afdelingshoofd Kennis bij het het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en had ze verschillende programmamanagersfuncties.

Simone studeerde aan de TU Delft Technische Natuurkunde en volgde een postdoctorale opleiding Journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Roger Planje, programmadirecteur Pensioenen: “Ik ben blij met  de benoeming van Simone. De komende jaren  staat de programmadirectie voor de grote uitdaging om de pensioenstelselherziening in goede banen te leiden. Met de komst van Simone versterken we het managementteam met een betrokken leidinggevende die veel oog heeft voor de medewerkers, de organisatie en de buitenwereld.” 

Simone: “Als er één ding is wat ik het afgelopen jaar geleerd heb, is het dat pensioen allesbehalve saai is. Sterker nog: veel meer mensen zouden er goed aan doen om hier nog beter over na te denken. De uitdaging om de komende jaren samen met onze partners binnen en buiten de Rijksoverheid de herziening van het pensioenstelsel goed te laten werken voor alle Nederlanders is groot. Ik kijk ernaar uit om samen met het geweldige team van de programmadirectie Pensioenen aan deze opgave te mogen werken!”

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.