Kees Hansma directeur Transitie Diepe Ondergrond bij Groningen & Ondergrond bij EZK

Kees Hansma wordt met ingang van 15 augustus 2022 directeur Transitie Diepe Ondergrond bij het programma directoraat-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kees Hansma is thans plaatsvervangend directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor vervulde hij verschillende andere rollen bij ditzelfde ministerie en het ministerie van VROM. Kees studeerde Technische Bestuurskunde bij de TU Delft en rondde eind vorig jaar het ABD Kandidatenprogramma af.

Voor de directeur Transitie Diepe Ondergrond bestaat de opdracht uit het leveren van een bijdrage aan de energietransitie en daarvoor het maken van beleid en wet- en regelgeving voor alle vormen van fossiele en duurzame mijnbouw en (nieuw) gebruik van de diepe ondergrond, met als doel een veilige en doelmatige uitvoering van activiteiten. Het realiseren van de opwek-, transport- en opslaginfrastructuur vraagt een zorgvuldige ruimtelijk inpassing en krijgt, zeker vanwege het belang van maatschappelijk draagvlak, vorm via een zorgvuldig omgevingsproces en zorgvuldige informatievoorziening aan burgers. Daarnaast is het ook belangrijk dat er voortgang wordt geboekt om de ambitieuze doelen uit onder andere het Klimaatakkoord te halen.

Esther Pijs, programma directeur-generaal Groningen en Ondergrond: “Ik kijk uit naar de komst van Kees. Kees heeft bij IenW veel ervaring opgedaan met de energietransitie die goed van pas komt bij de directie Transitie Diepe Ondergrond. Hij is verbindend, creatief en resultaatgericht en heeft daarnaast heel relevante ervaring met gebiedsprocessen. Een echte aanwinst voor EZK.”

Kees Hansma: “Ik kijk er naar uit om samen met de medewerkers van de directie, de politiek en de vele partners met de ondergrond van Nederland aan de slag te gaan. Door gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig beleid voor de diepe ondergrond, zorg te dragen voor een verantwoorde vergunningverlening en zo onder andere een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. De kans om tegelijkertijd het nieuwe DG van Esther Pijs mede vorm te geven maakt deze plek voor mij extra aantrekkelijk.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.