Regine Doornbos–Neyt programmadirecteur Schadeherstel & Gaswinning Groningen, tevens plv. programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij EZK

Regine Doornbos–Neyt wordt met ingang van 1 augustus 2022 programmadirecteur Schadeherstel & Gaswinning Groningen en plaatsvervangend programma-directeur-generaal bij het programma-directoraat-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Regine Doornbos–Neyt

Regine Doornbos is op dit moment directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor vervulde zij verschillende rollen bij het bij het ministerie van Financiën. Regine heeft drie studies aan de Universiteit Leuven afgerond:  Master of Arts in de Economische Wetenschappen , Master of Science in Economics (PhD-opleiding) en de lerarenopleiding.

Voor de programmadirecteur Schadeherstel- en Gaswinning Groningen bestaat de opdracht uit het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. De afbouw van de gaswinning, de schadeafhandeling en alle financiële vraagstukken die hiermee gepaard gaan staan hierin centraal.

Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond: 'Met Regine halen we een heel ervaren directeur in huis. Zij heeft een sterke motivatie om het voor de Groningers beter te maken en heeft vanuit haar huidige functie al veel bijgedragen aan de opgave in Groningen. Regine is verbindend en oplossingsgericht, heel prettige kwaliteiten voor deze functie.'

Regine Doornbos: 'De concreetheid van het werk bij schadeherstel en gaswinning Groningen, maar zeker ook het iets kunnen betekenen voor de Groningers zelf, trekt me erg aan in deze functie. Ik heb veel vertrouwen in en respect voor het huidige team waar ik directeur van wordt. Als plaatsvervangend directeur-generaal kijk ik ook erg uit naar de verdere opbouw van het programma-DG samen met de andere directies. Ik heb er veel zin in!'

De benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.