Jacqueline Dees MT-lid Slachtofferbeleid bij JenV

Jacqueline Dees start op 1 augustus 2022 als MT-lid Slachtofferbeleid bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jacqueline Dees

De afdeling slachtofferbeleid zet zich in voor de positie van slachtoffers van criminaliteit. Het gaat hierbij onder meer om borging van hetgeen in verschillende recent aangenomen of al in uitvoering zijnde wetten is vastgelegd zoals de Wet Straffen en Beschermen en de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten. Samen met de partners, zoals de organisaties uit de justitieketen, slachtofferorganisaties en de advocatuur, werkt Jacqueline als MT-Lid Slachtofferbeleid op verschillende manieren aan een sterke positie van slachtoffers in het recht én in de praktijk.

Eric Bezem, directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid, tevens wnd. DGSenB: 'Wij zijn erg blij dat Jacqueline met haar enorme energie, drive en collegiale houding zich bij het directoraat Straffen en Beschermen gaat inzetten voor de slachtoffers van criminaliteit. Een opgave die door de hele strafrechtketen heen loopt waarbij de samenwerking en verbinding met alle betrokken organisaties essentieel is.'

Jacqueline Dees: “Recht doen aan slachtoffers; daar wil ik mij graag voor inzetten. En dat kan heel goed in deze mooie functie die raakt aan de verbinding tussen politiek, beleid en uitvoering. De praktijkvoorbeelden waar de afdeling mee te maken krijgt helpen erbij steeds voor ogen te houden voor wie we het doen. Ik zie ernaar uit om leiding te mogen geven aan de professionals van de afdeling slachtofferbeleid en samen met hen en alle ketenpartners te werken aan een sterke positie voor slachtoffers.

J. (Jacqueline) Dees (MA) werkt sinds 2018 als MT-lid/plaatsvervangend directeur bij de directie Bestuursondersteuning en Advies bij het ministerie van Financiën. Eerder was zij binnen Financiën onder meer werkzaam bij de Inspectie Rijksfinanciën en in verschillende beleid- en staffuncties bij het ministerie van Defensie. Zij neemt ruime leidinggevende en politiek bestuurlijke ervaring mee. Jacqueline studeerde Internationale Betrekkingen in Historisch perspectief en Engelse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.