Lisette ter Horst plv. directeur/MT-lid Beleidstoetsing en Advies directie Financieel Economische Zaken bij VWS

Lisette ter Horst start per 1 september 2022 als plaatsvervangend directeur/MT-lid Beleidstoetsing en Advies bij de directie Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Lisette ter Horst

De afdeling Beleidstoetsing en Advies toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. Belangrijke opgaven voor Lisette liggen bij tal van vraagstukken in de uitwerking van het coalitieakkoord waaronder de grote akkoorden en de discussies rondom de intensiveringsmiddelen.

Hans Leenders, directeur Financieel Economische Zaken: 'Ik ben enorm blij dat Lisette deze stap zet. Met haar vakmanschap in de breedte van de openbare financiën en haar grote ervaring in interne en externe discussie op het kruispunt van beleid en geld is zij een echte aanwinst voor beleidscontrol. Als MT-lid en als plaatsvervangend directeur, maar ook als persoon en collega is ze een grote kracht in de goede sfeer en samenwerking binnen onze directie.'

Lisette ter Horst: ‘De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als MT-lid van de afdeling Budgettaire Zaken bij onze directie. Sinds het voorjaar van 2021 was ik tevens programmamanager om het financieel beheer te verbeteren. Met de overstap naar de afdeling Beleidstoetsing en Advies binnen de eigen directie krijg ik de kans om samen met de afdeling en de vele betrokken collega’s bij te kunnen dragen aan zorgvuldige en budgettair gedegen beleidsvorming. Daar heb ik veel zin in!’

E.T. (Lisette) ter Horst startte haar loopbaan bij de Rijksoverheid in 2006. Ze heeft ruime ervaring in diverse functies op het terrein van begrotingszaken en beleidstoetsing bij onder andere het ministerie van Financiën en het ministerie van VWS. Op dit moment is Lisette MT-lid Budgettaire Zaken en plaatsvervangend directeur binnen de directie FEZ. Lisette studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze vacature was niet opengesteld, omdat het hier een wisseling van portefeuille binnen de directie betrof.