Marianne Ottevanger hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV bij BZK

Marianne Ottevanger wordt met ingang van 15 augustus 2022 hoofd Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet-LV bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Marianne Ottevanger

Marianne Ottevanger is momenteel adjunct-directeur bij stichting Pactum, onderdeel van VIGO. Hierbij gaat het om specialistische jeugdhulp. Daarvoor was zij directielid Strategie, Bestuur & Organisatie en locosecretaris bij waterschap Vechtstromen. Marianne studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023. Als de wet van start gaat, kunnen burgers en bedrijven een vergunning aanvragen of een melding doen via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit loket is onderdeel van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO-LV.

De Strategische Beheerorganisatie DSO-LV zorgt, in goed overleg met alle betrokken partijen, voor afspraken rondom het strategisch beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit betekent dat de Strategische Beheerorganisatie (SBO) de rol en positionering van het digitaal stelsel voor de lange termijn bewaakt. En zorgt voor een goede samenhang tussen beleid en wetgeving. Ook is SBO opdrachtgever van de tactische beheerorganisatie namens de interbestuurlijke partners.

Cathelijn Peters, programmadirecteur “Aan de Slag”: 'Marianne gaat meewerken aan een van de grootste stelselwijzigingen in Nederland. Die ruimte gaat bieden voor kansen en initiatieven van inwoners en bedrijven om de leefomgeving te verbeteren samen met overheden. Ik ben blij dat zij haar kennis en ervaring gaat inzetten om samen met haar team en onze partners dit intensieve en complexe proces in goede banen te leiden.'

Marianne Ottevanger: 'In deze rol kan ik bijdragen aan een belangrijke stelselwijziging. De bedoeling om als één overheid te opereren en deze voor burgers en bedrijven toegankelijker te maken, zie ik als een goede stap vooruit. Tegelijkertijd is het een complexe opgave, die staat of valt met een goede uitvoering. Ik kijk uit naar de samenwerking met de partners en betrokkenen in dit uitdagende proces!'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.