Pieterbas Plasman unitdirecteur Internationaal directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst

Pieterbas Plasman start op 1 juli 2022 als unitdirecteur Internationaal directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Pieterbas Plasman

Het vakgebied internationaal belastingrecht is in beweging. De afgelopen jaren is er nationaal en internationaal nieuwe regelgeving ontwikkeld met het doel om belastingontwijking te voorkomen. Hierbij worden steeds meer gegevens uitgewisseld met buitenlandse belastingdiensten en wordt de internationale samenwerking steeds intensiever. Deze samenwerking richt zich op de verdere ontwikkeling om compliance van internationale organisaties te bevorderen en om belastingontduiking en fraude te voorkomen en te bestrijden. De unitdirecteur Internationaal geeft leiding aan dit complexe proces. Daarnaast wordt in samenwerking met de keten Vennootschapsbelasting een belangrijke bijdrage aan de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van internationale fiscaliteit geleverd.

Niels Smetsers, plaatsvervangend algemeen directeur Grote Ondernemingen: 'Ik ben blij met de komst van Pieterbas bij GO. Hij wordt gezien als een doorgewinterde fiscalist en senior ABD-topmanager met een goede politiek-bestuurlijke antenne. Pieterbas is door zijn ruime ervaring, zowel in de uitvoering als het beleid, zeer goed bekend met de context van GO en ook breder met de opgaven en fiscale/internationale ontwikkelingen bij de Belastingdienst. Hij presenteert zich als een energieke teamplayer met een duidelijke koers. Hij is samenwerkingsgericht en beschikt over een coachende stijl van leidinggeven en houdt daarbij het resultaat in het oog.

Pieterbas: 'Iedere dag vol passie en energie samen met alle collega’s werken aan de taak waar we voor staan, daar haal ik mijn energie uit. Hierbij gaat het primair om de taken van de unit Internationaal maar de opgave waar de Belastingdienst als geheel voor staat mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Samen maken we er iets moois van.'

Mr. P.B. (Pieterbas) Plasman is momenteel afdelingshoofd Winst bij de concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken van het ministerie van Financiën. Hij is sinds 1992 werkzaam bij de Belastingdienst en werkte onder meer als hoofd APA-/ATR-team, voorzitter coördinatiegroep Verrekenprijzen, aanspreekpunt Potentiele Buitenlandse Investeerders en vaktechnisch adviseur Vennootschapsbelasting APA/ATR-team. Ook werkte hij bij de eenheid Grote Ondernemingen/Breda, onder andere als klantcoördinator. Pieterbas studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie GO van de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.