Kim Putters voorzitter Sociaal-Economische Raad

Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee verlaat hij de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De benoeming gaat in op 16 september 2022 en zal duren tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Kim Putters

Prof. dr. K. (Kim) Putters was sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarvoor was hij lid van de Eerste Kamer, eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer, en vice-fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij Hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds 2017 al Kroonlid van de SER.