Dennis Glandorf afdelingshoofd Inning directie Centraal Administratieve Processen bij de Belastingdienst

Dennis Glandorf start per 1 augustus 2022 als afdelingshoofd Inning bij de directie Centraal Administratieve Processen van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Dennis Glandorf

Dennis Glandorf werkt sinds 2018 bij het UWV als manager Uitvoering Verwerken Financiële Verplichtingen. Tussen 2002 en 2017 vervulde Dennis verschillende leidinggevende functies bij Delta Loyd Groep. Dennis is opgeleid tot officier bij de Koninklijke Marine. Daarna heeft hij de twee postdoc-opleidingen Verandermanagement en Business Strategy Course afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Directeur cluster Inning, Marc Duvekot: 'We zijn blij dat Dennis het MT van het cluster Inning van CAP komt versterken en hebben er alle vertrouwen in dat hij met zijn samenwerkingsgerichtheid en ruime en relevante kennis en ervaring een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de hersteloperatie Toeslagen.'

Dennis Glandorf: 'De belastingdienst is een belangrijke spil midden in de samenleving. De hersteloperatie is een omvangrijke opgave en vergt veel kennis en inzet van alle betrokkenen. Samenwerking tussen collega’s vanuit Toeslagen en CAP is hierbij essentieel. Ik kijk ernaar uit om, samen met gemotiveerde collega’s, die samenwerking te realiseren en te stimuleren en zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen!'

CAP is een van de uitvoerende directies binnen de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van producten en gegevensdiensten. Tevens is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst. De missie van CAP is ‘massaal persoonlijk maken’. Om dit goed in te kunnen vervullen is CAP voor de gehele Belastingdienst verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing. Het cluster Inning zorgt voor het uitvoeren van de massale inning (in- en uitbetalen) voor de gehele Belastingdienst en Toeslagen.

Binnen het cluster Inning werkt de afdeling UHT-BI voor de hersteloperatie van Toeslagen. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen heeft de ambitie alle burgers die zich hebben aangemeld voor een beoordeling van hun dossier zo snel mogelijk te helpen. Daarnaast komen er in 2022 en 2023 herstelregelingen bij, zoals de regeling voor de kinderen van gedupeerde ouders. UHT-BI beweegt mee op de opgave van UHT, zowel qua inhoud als qua omvang. Dit betekent opschalen als de vraag toeneemt en afschalen als de opgave vermindert. En dit betekent het logistiek slim inrichten van processen zodat snel en flexibel kan worden gereageerd bij wijzigingen in de opgave.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.