Elles Rinkel MT lid Bevolkingsonderzoek en Medische Ethiek bij VWS

Elles Rinkel start op 1 september 2022 als MT lid Bevolkingsonderzoek en Medische Ethiek (B&ME) bij de directie Publieke Gezondheid (PG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Elles is momenteel vanuit VWS Flex|Pro werkzaam als afdelingshoofd Effecten Volksgezondheid bij het RIVM. Vanuit Flex|Pro heeft zij verder als programmamanager Zorg in Onderwijstijd en projectmanager Persoonsgebonden Budget gewerkt. Voordat zij vanuit Flex|Pro opdrachten ging vervullen, was Elles onder andere plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Stelsel & Volksverzekeringen en waarnemend/plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Elles studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Elles Rinkel: "Het vormen van een nieuw team én werken aan inhoudelijke vraagstukken die leven in de maatschappij en er echt toe doen. Dat is een mooie combinatie waar ik graag mee aan de slag ga! Bij bevolkingsonderzoek, seksuele gezondheid en medische ethiek spelen verschillende maatschappelijke behoeftes, meningen, perspectieven en waarden een rol. Dat maakt beleidsvorming op deze terreinen uitdagend en soms complex. Vanuit mijn nieuwe rol kan ik samen met het team een belangrijke bijdrage leveren aan deze opgave. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar de samenwerking met alle betrokkenen."

Ciska Scheidel, directeur PG: "De directie Publieke Gezondheid is in ontwikkeling en Elles mag de nieuw samengestelde afdeling Bevolkingsonderzoek en Medische Ethiek gaan leiden. We zochten naar iemand die de inhoudelijke opgaves waarvoor deze afdeling staat samen met de medewerkers goed in banen weet te leiden binnen een dynamische politieke context. Elles sluit met haar achtergrond in beleid en uitvoering en haar programmatische bril nauw aan op onze behoeften. Er was direct een goede klik."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.