Ernestine Meijer MT-lid Natuur bij LNV

Ernestine Meijer wordt per 1 september 2022 benoemd als MT-lid Natuur bij het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij volgt Lejo van der Heiden op, die programmamanager Internationale en Europese biodiversiteit bij hetzelfde directoraat-generaal wordt.

Ernestine Meijer

E.E.(Ernestine) Meijer werkt momenteel als hoofd van de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Hiervoor was zij onder andere plaatsvervangend hoofd van de afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit bij het ministerie van Financiën en senior onderzoeker aan de Law School van New York University.

Ernestine studeerde aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Lyda den Hartog, waarnemend directeur DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied:'De opgaven op het terrein van natuur zijn groot. Ik ben dan ook blij dat Ernestine ons MT komt versterken. Ernestine is een ervaren manager met oog voor haar mensen. Ze heeft in verschillende contexten gewerkt en brengt een schat aan relevante ervaring met zich mee.'

Ernestine: 'Ik heb heel veel zin om te starten in deze functie. Het onderwerp natuur heeft al lange tijd mijn professionele interesse. Ik realiseer me dat ik instap op een buitengewoon dynamisch moment, met veel politieke en maatschappelijke aandacht voor natuur en natuurbescherming. Dat maakt het voor mij nog extra interessant. Bij DNB werkte ik ook aan een onderwerp dat flink in de belangstelling staat, financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering; een dergelijke dynamiek is mij dus niet onbekend. Met een aantal collega’s uit het team heb ik al kennisgemaakt, dat was heel plezierig. Ik zie erg uit naar samenwerken met deze groep kundige, gedreven mensen.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van LNV. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.