Linn de Jong afdelingshoofd Heffing directie Centrale Administratieve Processen bij de Belastingdienst

Linn de Jong is per 15 juni 2022 benoemd als afdelingshoofd Heffing bij de directie Centrale Administratieve Processen van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Linn de Jong

L.H.F. (Linn) de Jong vervulde de afgelopen twee jaar al de functie van afdelingshoofd Heffing in het kader van haar deelname aan het strategisch talent programma van de Belastingdienst. Eerder werkte ze onder andere als bestuursadviseur bij Bureau DG van de Belastingdienst en als managementadviseur en projectmanager bij het SSO O&P van de Belastingdienst. Linn studeerde Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Directeur cluster Heffing, tevens plaatsvervangend algemeen directeur Centrale Administratieve Processen Gertie Rutten: 'Linn kennen we als een open en transparante manager. We zijn blij met haar en de toegevoegde waarde die ze kan en wil leveren aan CAP en de relevante omgeving van CAP.'

Linn de Jong: 'Ik heb de directie Centrale Administratieve Processen de afgelopen jaren leren kennen en ervaren als een zeer belangrijk onderdeel in de uitvoering van de Belastingdienst. Ik kijk er erg naar uit om als afdelingshoofd verder te bouwen aan de uitdagende opgaven die voor ons liggen. Ik wil met mijn enthousiasme, inzet en managementstijl bijdragen aan de verbetering van onze uitvoering met de focus op burgers en bedrijven en het zijn van een goede werkgever.'

CAP is één van de uitvoerende directies binnen de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. Tevens is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst. De missie van CAP is “massaal persoonlijk maken”. Om dit goed in te kunnen vullen is CAP voor de gehele Belastingdienst verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing. Het afdelingshoofd Heffing heeft toeslagen als aandachtgebied en draagt zorg voor de massale verwerking van toeslagen, zodat de burger zijn beschikking en toeslag maandelijks ontvangt. Daarnaast zorgt de afdeling voor functioneel beheer op de systemen en dat de berichten van burgers op de juiste plek voor behandeling terecht komen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.